logo.png

 

 

 

 

Abonnementsbetingelser - føtex ØKO+

1. Aftalens indgåelse

Når du opretter et abonnement på føtex ØKO+ (også kaldet ”Abonnement” eller ”Abonnementet”), indgår du en aftale med Salling Group A/S, CVR-nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand (”Salling Group” eller ”vi”).

Når du har gennemført oprettelsen af Abonnementet, modtager du en ordrebekræftelse på aftalen via e-mail. Abonnementet er månedligt, og hver gang Abonnementet fornyes sender vi en kvittering for den nye periode via e-mail. Under ”Min side” på hjemmesiden www.økoplus.føtex.dk - kan du til enhver tid se om dit Abonnement er aktivt samt en oversigt over dine betalinger.

2. Betingelser for oprettelse af Abonnementet

Du skal være 18 år for at oprette et føtex Øko+ abonnement hos Salling Group. Abonnementet er kun tilgængeligt for personer med en Profil ejet af Salling Group, herefter kaldet ”Profil” eller ”Profilen”.

Abonnementet koster kr. 80,00 pr. måned.

Såfremt ikke andet er angivet i forbindelse med oprettelsen af Abonnementet, så er Abonnementet fortløbende og fornys automatisk hver måned. Hvis oprettelsesdatoen i en efterfølgende måned ikke eksistere, f.eks. 29. februar eller 31. juni, vil opkrævningen for fornyelsen af Abonnementet i stedet ske sidste dag i den pågældende måned. I forbindelse med oprettelsen af Abonnementet accepterer du således, at Salling Group automatisk kan hæve abonnementsafgiften på det tilmeldte betalings- eller kreditkort, hver gang Abonnementet fornyes. Dette gælder også ved en eventuel gratis prøveperiode, hvor dit Abonnement automatisk vil overgå til et almindeligt Abonnement med opkrævning efter den gratis prøveperiode er udløbet, medmindre du forinden har opsagt Abonnementet, jf. pkt. 6.

Abonnementet træder i kraft og kan benyttes i føtex butikkerne, herunder også føtex food, når du har modtaget ordrebekræftelsen på e-mail. Bekræftelsen sendes umiddelbart efter oprettelsen på www.økoplus.føtex.dk.

Abonnementet er personligt og må ikke anvendes af personer uden for husstanden eller til erhvervsmæssige formål. Abonnementet dækker udelukkende privatforbrug i husstanden.

Abonnementet kan kun udnyttes gennem de(t) betalings-/kreditkort, der er tilføjet under din Profil samt de(t) betalings-/kreditkort, der er tilknyttet en husstandsforbundet Profil, jf. pkt. 4 nedenfor.

Du skal benytte de(t) registrerede betalings-/kreditkort til at identificere dig som abonnent i butikkerne for at opnå rabatten. Du kan betale med alle normalt-understøttede betalingsmidler i butikken, så længe du identificerer dig med dit tilmeldte betalings-/kreditkort ved kassen inden betaling.

statement-2.png

3. Sådan fungerer Abonnementet

Abonnementet giver dig ret til minimum 20% rabat i forhold til normalprisen på økologiske varer dog ikke modermælkserstatning, tobak og økologisk tekstil, der købes i fysiske føtex butikker. Abonnementet giver ikke ret til minimumsrabatten på økologiske varer købt online på hjemmesiden www.føtex.dk i form af e-handel eller via tablet-salg i butikkerne.

Økologiske varer, hvor prisen er nedsat pga. kort holdbarhed, er ikke omfattet af rabatten. Hvis varen er nedsat i pris pga. kort holdbarhed, vil dette fremgå ved en gul prismarkering, hvorpå der er anført ”datovare”.

Salling Group tager forbehold for evt. udsolgte varer i butikkerne, hvor rabatten derfor ikke kan opnås. Vi bestræber os på at sikre, at dette ikke sker, men grundet vekslende kundestrøm, leverancetider fra leverandører, force majeure mv. kan der forekomme udsolgte varer.

I særlige tilfælde af IT nedbrud, hvor Salling Group ikke er i stand til at validere dit Abonnement, vil der ikke kunne opnås rabat, ej heller med tilbagevirkende kraft.

4. Husstandsdeling af Abonnementet

Du har mulighed for at dele Abonnementet med medlemmer af din husstand, som også har en Profil, som herved får mulighed for at udnytte rabatten. Du kan tilføje de personer i din husstand, som du ønsker at dele Abonnementet med under ”husstandsdeling” på din Profil.

5. Fakturering og betaling

Vi fakturerer dig for Abonnementet hver måned, medmindre andet er angivet i forbindelse med oprettelsen af Abonnementet. Du kan altid se, hvornår næste betaling finder sted under ”Min side” på hjemmesiden www.økoplus.føtex.dk.

Du kan betale Abonnementet med bl.a. Dankort, kreditkort, Visa, Electron, VPay, Mastercard, Maestro, JCB, American Express, mv. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit dankort, kreditkort eller andet betalingsmiddel bliver spærret eller udløber. Opdatering kan ske under ”Min Side” på hjemmesiden www.økoplus.føtex.dk. Hvis en betaling ikke kan gennemføres på grund af udløb, utilstrækkelige midler eller andet, og du ikke opdaterer dit betalingskort eller opsiger Abonnementet, vil Abonnementet blive lukket.

Ved oprettelsen accepterer du, at Salling Group automatisk fortsætter med at foretage månedsvis opkrævning, indtil Abonnementet opsiges.

For visse betalingskort kan udstederen af betalingskortet afkræve dig et gebyr for udenlandske transaktioner eller andre gebyrer. Henvend dig til udstederen af betalingskortet for yderligere information.

6. Opsigelse

Du kan til enhver tid opsige Abonnementet til ophør af den indeværende faktureringsperiode, som du allerede har betalt for. Du kan også vælge at opsige Abonnementet inden udløb af en eventuel gratis prøveperiode. Du kan fortsat gøre brug af Abonnementet i opsigelsesperioden frem til udgangen af den periode, som du har betalt for.

Rettidig opsigelse af Abonnementet skal ske senest dagen før udløb af den indeværende abonnementsperiode. Det vil sige, at hvis din abonnementsperiode løber fra den 20. i en måned til den 20. i den næste måned, skal din opsigelse senest ske den 19. i måneden for at have virkning fra den følgende abonnementsperiode. Vi yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte måneder. For at opsige Abonnementet skal du gå ind under ”Min Side” på hjemmesiden www.økoplus.føtex.dk og følge opsigelsesinstruktionerne for Abonnementet. Hvis du opsiger Abonnementet, lukkes Abonnement tilknyttet din Profil automatisk ved udgangen af den indeværende faktureringsperiode.

Har du ”husstandsdeling” tilknyttet din Profil, vil disse personer få besked om opsigelsen af Abonnementet, og vil ligeledes kunne gøre brug af Abonnementet frem til udgangen af indeværende faktureringsperiode.

7. Ændringer i Abonnementet, vilkår og priser

Salling Group kan til enhver tid ændre på indholdet af Abonnementet og abonnementsbetingelser, herunder ændre rabatsatser, tilføje nyt indhold eller fjerne indhold, der tidligere har været tilgængeligt. Ved væsentlige ændringer i Abonnementet vil du modtage en varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer vil Salling Group oplyse om disse senest 14 dage før ikrafttrædelse.

Salling Group kan løbende ændre abonnementsprisen. Prisændringer vil altid blive varslet via e-mail senest 30 dage før ikrafttræden og vil først træde i kraft for den efterfølgende faktureringsperiode på Abonnementet. Abonnementet kan således opsiges i henhold til de almindelige opsigelsesregler med udgangen af den indeværende faktureringsperiode uden, at prisændringen påvirker dit Abonnement.

statement-1.png

8. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde din oprettelse af Abonnementet i 14 dage.

Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt, hvor du opretter Abonnementet og aftalen er indgået. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Har du oprettet Abonnementet mandag den 1., har du altså frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Meddelelse skal ske skriftligt til Salling Groups kundeservice via kundeservice@etrack.foetex.dk.

Du kan kun udnytte din fortrydelsesret, så længe du endnu ikke har taget Abonnementet i brug. I praksis betyder det, at du kan udnytte fortrydelsesretten, indtil du har udnyttet rabatten under Abonnementet eller på anden måde gjort brug af Abonnementet.

Hvis du vil udnytte din fortrydelsesret, skal du - inden du tager Abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen - i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til Salling Group A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand. Du bedes bruge denne formular, når du meddeler os din fortrydelsesret.

Du kan også anvende følgende standardformular:

- Til Salling Group A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, kundeservice@etrack.foetex.dk

- Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om føtex Øko+ abonnement.

- Bestilt den [ ]

- Forbrugerens navn [ ]

- Forbrugerens adresse [ ]

- Forbrugerens underskrift [ ] (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato [ ]

Salling Group refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

9. Adgangskoder og abonnementsadgang

Du har selv adgang til og kontrol over Abonnementet via din Profil. For at bevare kontrollen over Profilen og undgå, at andre uberettiget opnår adgang til den (hvilket kan omfatte oplysninger om købshistorik på profilen), bør du ikke dele adgangskoden eller detaljer om betalingsmåden (f.eks. de sidste fire cifre på det anvendte kredit- eller debetkort), som er tilknyttet Profilen med andre. Du er selv ansvarlig for at opdatere og sørge for nøjagtigheden af de oplysninger, du giver til os i relation til Abonnementet.

Du bør være særligt opmærksom i forhold til beskeder, der beder dig om at oplyse eller udlevere kreditkort- eller anden kontoinformation. Hvis du modtager sådanne beskeder, og du udleverer dine oplysninger, kan det resultere i identitetstyveri. Tilgå altid fortrolige kontooplysninger ved at gå direkte til www.økoplus.føtex.dk og ikke gennem et hyperlink i en e-mail eller anden elektronisk besked, heller ikke selvom den ser officiel ud. Salling Group kan spærre dit Abonnement for at beskytte dig, Salling Group eller vores partnere mod risikoen for identitetstyveri eller anden svigagtig aktivitet.

10. Personoplysninger

Salling Group henviser til den generelle persondatapolitik for din Profil i forhold til vores behandling af dine personoplysninger i relation til Abonnementet. Du kan finde persondatapolitikken her eller på en eller flere af Salling Groups hjemmesider.

11. Fravælgelse af købsregistrering

Når du har oprettet en Profil hos Salling Group og ikke ønsker et aktuelt indkøb registreret med din Profil, så skal du informere kasseassistenten før registrering af dit betalingskort ved kassen. Herefter vil kasseassistenten sørge for at det aktuelle indkøb ikke registreres på din Profil hos Salling Group. Da vi herved ikke registrerer dit indkøb under din Profil, vil din rabat ikke blive udløst da der vil være tale om et anonymt indkøb.

12. Gældende lov

Disse betingelser reguleres og fortolkes i henhold til dansk ret. Disse betingelser vil ikke begrænse eventuelle forbrugerrettigheder, du måtte have i henhold til ufravigelige love i dit bopælsland.

13. Kundesupport

Gå til hjemmesiden www.økoplus.føtex.dk for mere information om vores produkter og indholdet heraf, eller hvis du har brug for hjælp med din profil eller Abonnementet. I tilfælde af konflikt mellem disse betingelser og information fra Kundesupport eller andre dele af vores websted, har disse betingelser forrang.

14. Gyldighed

Hvis nogen bestemmelse eller bestemmelser i disse betingelser findes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal de øvrige bestemmelser fortsat have fuld gyldighed.

15. Elektronisk information om Abonnementet

Du vil løbende modtage information fra Salling Group via e-mail eller SMS om dit abonnement, vejledning i hvordan du får mest ud af dit abonnement, opgørelser over forbrug samt informationer om opdateringer, ændringer, indhold og lign. vedr. Abonnementet.

16. Klageadgang

Du kan indbringe en eventuel klage over et abonnement til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. Læs mere på www.naevneneshus.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse profil@sallinggroup.com.