Min. 20% RABAT på mere end 1000 ØKOLOGISKE varer

 

 

 

 

 

Betingelser for oprettelse af Profil hos Dansk Supermarked

Senest opdateret den 6. oktober 2016.

1. Om Profilen

1.1 Når du opretter en profil hos af Dansk Supermarked (også kaldet ”Profil” eller ”Profilen”), indgår du en aftale med Dansk Supermarked A/S, CVR-nr. 35 95 47 16, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand (i det følgende ”Dansk Supermarked” eller ”vi”). Profilen ejes og administreres af Dansk Supermarked.

1.2 Med oprettelse af Profilen kan du få adgang til en række fordele, fx særlige rabatter, services, tilbud, konkurrencer, mv. Visse fordele kan kun opnås i fysiske butikker andre kun via e-handel, ligesom adgangen til visse fordele kan kræve betaling. Det vil altid fremgå af betingelserne tilknyttet fordelen, hvor og hvordan den konkrete fordel kan opnås.

2. Generelle betingelser

2.1 Profiler kan oprettes af privatpersoner, der er fyldt 15 år. Visse funktioner og fordele tilknyttet en Profil kræver dog, at du er fyldt 18 år eller i øvrigt er myndig, og i så fald vil du blive udtrykkeligt oplyst herom og samtidig blive bedt om at bekræfte, at du opfylder alderskravet, før du kan bruge funktionen/tilmelde dig fordelen. Profilen er personlig og må ikke anvendes af andre personer, hverken i eller uden for din husstand, jf. dog pkt. 5 nedenfor.

2.2 Det er dit ansvar at læse og sætte dig ind i nærværende betingelser, herunder også eventuelle ændringer. Du giver din accept og bekræftelse af betingelserne ved oprettelse. Betingelser kan til enhver tid tilgås fra de IT-platforme, hvor Profilen kan anvendes samt via hjemmesiden hhttps://dansksupermarked.com/misc/profil/. Du vil også her kunne se eventuelle ændringer og opdateringer til betingelserne.

2.3 Dansk Supermarked forbeholder sig retten til at ændre betingelserne. Eventuelle ændringer vil blive opdateret på https://dansksupermarked.com/misc/profil/. Ved væsentlige ændringer i betingelserne vil du modtage en varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer vil Dansk Supermarked oplyse om disse senest 14 dage før ikrafttrædelse. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, har du altid mulighed for at lukke din Profil.

3. Oprettelse og Profil

3.1. Du kan oprette en Profil på de platforme, der understøtter en Profil, ejet af Dansk Supermarked. Du skal i forbindelse med oprettelsen indtaste dine personlige oplysninger samt eventuelt tilføje et betalingskort eller et andet identifikationsmiddel. Du har selv ansvaret for, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, herunder i forbindelse med udskiftning af betalingskort eller identifikationsmiddel.

3.2. For at oprette en Profil er det en forudsætning, at du har en gyldig e-mailadresse og godkender nærværende betingelser. Det er ikke et krav for oprettelse af en Profil, at du tilknytter et betalingskort eller andet identifikationsmiddel – det vil du altid kunne gøre senere. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan drage nytte af evt. personlige rabatter eller andre fordele i fysiske butikker, så længe der ikke er tilføjet et betalingskort eller identifikationsmiddel til din Profil, da udelukkende disse kan bruges som identifikation for din Profil butikken.

3.3. Ved oprettelse skal du angive et personligt kodeord. Hvis du har glemt dit kodeord, kan du få tilsendt et nyt ved at klikke på linket ”Glemt kodeord” i forbindelse med login og følge instruktionerne. Du har også mulighed for at oprette dig via login fra sociale medier eller andre web-/app-baserede tjenester, f.eks. med din Facebook profil, hvorved det er dit Facebook login der giver adgang til din Profil. 

3.4. Du har mulighed for at tilknytte et antal betalingskort eller andet identifikationsmiddel til din Profil. Det fremgår under din Profil, hvilke og hvor mange betalingskort og identifikationsmidler, der på et givent tidspunkt kan tilknyttes din Profil. Hvis du tilknytter et gyldigt betalingskort eller et identifikationsmiddel til din Profil, får du samtidig adgang til de til Profilen tilknyttede personlige fordele, herunder særlige fordele, eksempelvis tilbud eller rabatter. Visse fordele kan dog være betinget af oprettelse af et særskilt medlemskab eller abonnement underlagt selvstændige betingelser hos Dansk Supermarked eller tredjemand.

4. Fordele

4.1. Din oprettelse af Profilen giver dig adgang til en række særlige fordele, som du løbende vil blive orienteret om og få mulighed for at tilknytte din Profil eller oprette abonnement på. De forskellige fordele udbydes af enten Dansk Supermarked, Salling A/S eller andre samarbejdspartnere, som Dansk Supermarked indgår aftale med.

4.2. Forudsætningen for at opnå en fordel, herunder en rabat på et konkret køb i en fysisk butik er, at din Profil identificeres/registreres forud for transaktionen. Dette gør du ved at isætte eller registrere det tilmeldte betalingskort i betalingsterminalen i butikken eller på anden nærmere anvist måde identificere dig og din Profil. Herefter kan du betale med det ønskede betalingsmiddel uafhængigt af identifikationsmidlet. Det vil sige, at du ikke behøver at anvende samme kort til henholdsvis identifikation og betaling.

4.3. Identifikation sker ved at tilføje et betalingskort eller andet identifikationsmiddel til din Profil. Tilføjelsen af et betalingskort eller andet identifikationsmiddel kan ske i forbindelse med oprettelse af Profilen eller senere via login på Profilen. Du har selv ansvaret for at identificere dig med henblik på at opnå en eventuel fordel, herunder en eventuel rabat på et køb, fx ved at identificere dig i butikken med det tilføjede betalingskort eller andet identifikationsmiddel. Identificerer du dig ikke forud for købet eller transaktionen, har du ikke mulighed for at opnå din eventuelle fordel eller rabat på det pågældende køb heller ikke med tilbagevirkende kraft.

4.4. Dansk Supermarked tager forbehold for nedbrud på IT-systemer i butikkerne og på de platforme, hvor Profilen er tilgængelig, der bevirker, at en eventuel fordel, herunder en rabat, ikke kan udløses. Eventuelle fortabte fordele kan ikke opnås med tilbagevirkende kraft. Kontakt Kundeservice hvis du har spørgsmål vedrørende dine eventuelle fordele.

4.5. Det er helt gratis og uforpligtende at oprette en Profil – du forpligter dig således ikke til at foretage køb.

4.6. Dansk Supermarked tager forbehold for udsolgte varer eller lignende i butikkerne, fx hvor en vare, hvorpå der ydes rabat via Profilen, er udsolgt, således at det ikke er muligt at indløse rabatten. Vi bestræber os på, at dette ikke sker, men grundet vekslende kundestrøm, leverancetider fra leverandører, force majeure mv. kan der forekomme udsolgte varer, mv.

5. Hustandsdeling

5.1. Med en Profil kan du også dele dine eventuelle fordele med et medlem af din husstand. Dette kræver, at det pågældende husstandsmedlem selv har en Profil, og at du sender en invitation via invitations-funktionen under login på Profilen, som vedkommende efterfølgende accepterer via dennes egen Profil. Når Profiler er blevet oprettet som medlemmer af samme husstand, deler de automatisk deres eventuelle fordele, således at fordelene kan anvendes af begge Profiler. Dog er samme type fordel kun tilgængelig én gang per husstand, hvilket vil sige, at man ikke kan få en eventuel dobbeltrabat. Visse fordele kan ikke deles mellem Profiler i samme hustand, hvilket vil fremgå af den pågældende fordel. Delingen kan til enhver tid ophæves under ”Min Profil”, hvorefter eventuelle fordele ikke længere deles.

6. Lukning af Profilen

6.1. Du kan til enhver tid lukke din Profil ved at logge ind på Profilen og følge instruktionerne for lukning på de platforme, hvor Profilen kan anvendes. Ved lukning kan du ikke længere logge ind på din Profil. Hvis du lukker din Profil, vil du således ikke kunne benytte de fordele der evt. er tilknyttet Profilen da betalingskortsoplysninger på tilmeldte betalingskort slettes.

6.2. Hvis du lukker Profilen medfører det, at du fremadrettet mister muligheden for at modtage og benytte evt. personlige tilbud og andre fordele tilknyttet Profilen.

6.3. Ved misligholdelse af aftalen forbeholder Dansk Supermarked sig retten til at lukke din Profil og dermed lukke din konto med øjeblikkelig virkning. En sådan misligholdelse kan f.eks. bestå i manglende overholdelse af nærværende betingelser, misbrug af Profilen eller dennes fordele, eller ved risiko for misbrug af dine profiloplysninger.

6.4. Medmindre der er tale om misligholdelse, kan du i op til 2 måneder fra lukning anmode Dansk Supermarked om at genåbne Profilen, hvorved du så vidt muligt vil fortsætte med de samme oplysninger, og fordele, som var tilknyttet Profilen ved lukningen. Kreditkortoplysninger skal dog tilføjes på ny.

 

960x350_Midt-banner_Betingelser.jpg

7. Adgangskoder og kontoadgang

7.1. Det er udelukkende den person, der har oprettet Profilen, der har adgang til og kontrol over kontoen. For at bevare kontrollen over Profilen og undgå at andre opnår adgang til den (hvilket kan indebære adgang til oplysninger om købshistorik på kontoen), bør du derfor ikke dele adgangskoden eller detaljer om betalingskort eller identifikationsmidler (f.eks. de sidste fire cifre på det anvendte betalingskort), som er tilknyttet Profilen, med andre. Du har selv ansvaret for at oplysningerne afgivet til Dansk Supermarked, herunder på Profilen, er korrekte og opdaterede.

7.2. Du bør særligt opmærksom i forhold til beskeder, der beder dig om at oplyse eller udlevere betalingskort- eller anden kontoinformation. Hvis du modtager sådanne beskeder, og du udleverer dine oplysninger, kan det resultere i identitetstyveri. Tilgå altid fortrolige kontooplysninger ved at gå direkte til en hjemmeside, der understøtter Profilen, og ikke gennem et hyperlink i en e-mail eller anden elektronisk besked, heller ikke selvom den ser officiel ud. Vi kan lukke din konto eller spærre din konto midlertidigt for at beskytte dig, Dansk Supermarked eller vores samarbejdspartnere mod risikoen for identitetstyveri eller anden svigagtig aktivitet.

8. Personoplysninger

8.1. Dansk Supermarked henviser til vores persondatapolitik for Profilen i forhold til vores behandling af personoplysninger i relation til Profilen. Du kan finde persondatapolitikken her: https://dansksupermarked.com/misc/profil/

9. Information om Profilen (samtykke)

9.1. Du samtykker til, at Dansk Supermarked kan løbende sende dig (i) information om din Profil konto, (ii) vejledning i, hvordan du får mest ud af din Profil, (iii) information om besparelser opnået indtil videre, (iv) eksisterende og nye fordele, fx særlige tilbud på udvalgte varer, samt (v) informationer om opdateringer, ændringer, indhold o. lign. vedrørende Profilen pr. e-mail, pr. telefon (herunder opkald og SMS) og/eller pr. brevpost. Informationen vil også være tilgængelig på Profilen.

10. Cookie-politik

10.1. Når du besøger Dansk Supermarkeds hjemmesider, benytter vi cookieteknologi til at genkende din computer eller mobiltelefon, så vi bedst muligt kan servicere dig. Vi henviser til de særskilte cookiepolitikker, som findes på hjemmesiderne her:
https://oekoplus.foetex.dk/cookiepolitik

11. Tredjepartsapplikationer

11.1. Du kan støde på tredjepartsapplikationer (herunder, men ikke begrænset til, websteder, widgets, software eller andre softwareværktøjer), der interagerer med din Profil, og som kan være underlagt tredjeparts brugerbetingelser eller licensvilkår. Vi opfordrer dig til at læse sådanne betingelser og vilkår.

12. Kundesupport

12.1. Hvis du har spørgsmål til din Profil, kan du finde svar på en række af de mest almindelige spørgsmål her https://dansksupermarked.com/misc/profil/. Du har også mulighed for at kontakte kundeservice på email: profil@dsg.dk.

13. Gældende lov

13.1. Nærværende betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.

13.2. Betingelserne begrænser ikke eventuelle forbrugerrettigheder, du måtte have i henhold til ufravigelige love i dit bopælsland.

14. Gyldighed

14.1. Hvis nogen bestemmelse eller bestemmelser i disse betingelser findes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal de øvrige bestemmelser fortsat have fuld gyldighed.